תנאי שימוש

תקנון פעילות יכולת נושאת פרסים ברשת ס.פ- יוני 2021-

קוטקס מחלקת גיפט קארד ע"ס 1,250 ש"ח במתנה לBUYME, 1 זכיות ביום (סה"כ 10 זכיות- לא כולל שישי ושבת)!

 • א."עורכת המבצע":

  חברת קימברלי-קלארק ישראל שיווק בע"מ (להלן: "החברה" או "עורכת המבצע").

 • ב.סופר-פארם:

  סופר– פארם (ישראל) בע"מ ו/או חברות הזכיין המפעילות את סניפי סופר-פארם ברחבי הארץ.

        "המבצע":

  פעילות יכולת בשם: קוטקס מחלקת 10 שוברי BUYME ______ בשווי 1,250 ש"ח במתנה למימוש בבתי עסק המכבדים שוברי BUYME______ (כל שובר בנפרד להלן: "השובר", כל 10 השוברים יחדיו, להלן: "השוברים") אתר בחירה בשווי 1250 ש"ח ], 1 זכיות ביום, הנערך ע"י עורכת המבצע.

 • ג."תקופת המבצע":

  החל מיום ה- 03.06.2021 ועד ה- 16.06.2021 או עד גמר המלאי, המוקדם מבין המועדים. המשתתפים במבצע (כפי שיוגדרו מטה) בימים שישי ושבת יראו כמי שהשתתף במבצע ביום ראשון של המבצע, קרי יום חמישי 3.6.2021. כלומר, הם יועברו לרשימת המועמדים לזכייה שיבחרו ביום חמישי. "שאלות הידע":

  שאלות רב ברירה )אמריקאיות) הנוגעות לעורכת המבצע ו/או למוצרים המשתתפים במבצע ו/או בכל נושא אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע, אשר מענה עליהן אפשרי מתוך ידע כללי מאגרי מידע נגישים לרבות אתר האינטרנט של עורכת המבצע. מענה נכון על השאלות יקבע לפי התשובות המצויות במשרדי עורכת המבצע. כמו כן לעונים נכונה על שאלות הרב ברירה, תוצג שאלה נוספת, פתוחה, שאין לגביה תשובה אחת נכונה, אלא על משתתף המבצע לענות עליה לפי ראות עיניו. התשובה שתבחר היא זו שתהייה היצירתית ביותר לדעתה הבלעדית של עורכת המבצע.

 • ד.משתתף במבצע:

  בעל זכות השתתפות במבצע, כאמור לעיל, אשר במהלך תקופת המבצע רכש בסניפים המשתתפים במבצע 2 מוצרים ומעלה ממגוון מוצרי קוטקס המשתתפים במבצע, נכנס לאתר המבצע, כהגדרתו להלן, נרשם למבצע, מילא את הפרטים הדרושים להרשמה (שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון סלולארי, כתובת דואר אלקטרוני) הקיש את מספר חשבונית הקניה המופיע על חשבונית הקניה, ענה של שאלות הידע שיוצגו לו באתר המבצע, לרבות השאלה הפתוחה לאחר מענה נכון על שאלות הרב ברירה ומילא אחר כל תנאי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה.

 • ה.הסניפים המשתתפים במבצע:

  כל סניפי סופר- פארם אינו כולל אתר הסחר של הרשת.

 • ו.אתר המבצע:

  אתר ברשת האינטרנט שכתובתו https://www.kotex.co.il/superpharm - המכיל פרטים על המבצע, ואשר בו ניתן להירשם למבצע. ההרשמה למבצע אפשרית רק באמצעות אתר המבצע.

  אתר האינטרנט יהיה פתוח להרשמה בכל ימי המבצע, כהגדרתם להלן.

  לא תתאפשר הרשמה ללא חשבונית קניה ו/או הקוד המופיע על חשבונית הקניה, וזאת גם אם הקניה בוצעה בתקופת המבצע. יש לשמור את חשבונית הקניה עד למימוש מלוא הזכייה.

 • ז.מהלך המבצע:

  קונים 2 מוצרים ומעלה ממגוון מוצרי קוטקס, עונים נכונה על 3 שאלות אמריקאיות ועוד שאלה אחת פתוחה ויכולים לזכות בשובר בשווי 1,250 ש"ח במתנה למימוש בבתי עסק המכבדים שוברי BUYME.

  בסך הכל יחולקו אתרי בחירה בשווי 1250 ש"ח לזוכים.

   

 • ח.המוצרים המשתתפים במבצע:

  מגוון מוצרי קוטקס כמפורט מטה ואשר נמכר בסניפי סופר - פארם המשתתפים במבצע.

  סגמנט

  תיאור פריט

  ברקוד

  תחבושות קוטקס

  תחבושות קוטקס נייט

  5029053523446

  תחבושות קוטקס

  תחבושות קוטקס נורמל +

  5029053510811

  תחבושות קוטקס

  תחבושות קוטקס סופר +

  5029053510828

  תחבושות קוטקס

  תחבושות קוטקס יאנג

  7290000199313

  תחבושות קוטקס

  תחבושות קוטקס אקטיב נורמל

  7290111341526

  תחבושות קוטקס

  תחבושות קוטקס אקטיב סופר

  7290111341533

  תחבושות קוטקס

  תחבושות קוטקס אקטיב נורמל

  7290111341519

  תחבושות קוטקס

  תחבושת קוטקס אקסטרא לונג נייט

  7290111344459

  תחבושות קוטקס

  תחבושת קוטקס יאנג נייט

  7290111343483

  תחבושות קוטקס

  יאנג נייט תחתוני מחזור לנערות

  7290111344442

  תחבושות לאחר לידה קוטקס

  תחתונים סופגים לנשים לאחר לידה מידה L

  7290016437607

  תחבושות לאחר לידה קוטקס

  תחתונים סופגים לנשים לאחר לידה מידה M

  7290016437591

  מגן תחתון קוטקס

  מגן תחתון קוטקס נורמל

  7290000188553

  מגן תחתון קוטקס

  מגן תחתון קוטקס לארג'

  7290000188560

  מגן תחתון קוטקס

  מגן תחתון קוטקס יאנג

  7290000188591

  מגן תחתון קוטקס

  מגן תחתון קוטקס נורמל ON THE GO

  7290000189758

  מגן תחתון קוטקס

  מגן תחתון קוטקס אולטרה לייט ON THE GO

  7290000200460

  טמפוני קוטקס

  טמפון קוטקס עם מוליך נורמל

  5029053535227

  טמפוני קוטקס

  טמפון קוטקס בלי מוליך נורמל

  5029053534596

  טמפוני קוטקס

  טמפון סופר עם מוליך קוטקס

  5029053535234

  טמפוני קוטקס

  טמפון קוטקס בלי מוליך סופר

  5029053534602

  טמפוני קוטקס

  טמפון מיני עם מוליך קוטקס

  5029053535210

  טמפוני קוטקס

  טמפון קוטקס בלי מוליך מיני

  5029053534589

  טמפוני קוטקס

  טמפונים קוטקס אקטיב נורמל

  7290111341540

  טמפוני קוטקס

  טמפונים קוטקס אקטיב סופר

  7290111341557

   

   

 • ט.הוכחת קניה:

  כתנאי להשתתפות במבצע ולמימוש הפרס ידרשו המשתתפים לשמירת חשבונית אישור הקנייה מסופר-פארם כהוכחת קנייה.

 • י.זכאות להשתתף במבצע:

  בכפוף לתנאי תקנון זה, זכאי להשתתף במבצע הפרס כל מי רכש בתקופת המבצע 2 מוצרים ומעלה ממגוון מוצרי קוטקס המשתתפים במבצע והוא מחזיק בידיו חשבונית קניה מתוך הסניפים המשתתפים במבצע, נרשם באתר הפעילות במהלך תקופת המבצע ומסר לעורכת המבצע את כל פרטיו כמפורט בתקנון זה. ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי קימברלי-קלארק ישראל בע"מ, BUYME, סופר - פארם, משרד הפרסום מקאן אריקסון, טק מרקטינג או בן משפחה של מי מהם.

 • יא.הפרס:
 • השוברים כהגדרתם לעיל. תוקף השובר הינו 5 שנים מיום הפקתו בפועל . תוקף מימוש הפרס ניתן להארכה ככל שהזוכה יפנה לשירות לקוחות BUYME ויקבל את הסכמת BUYME להארכתו. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה. בסך הכל קיימים 10 שוברים כמפורט מעלה. הפרס יוענק ל-10 הזוכים.
 • מימוש הפרס ותנאי המימוש הינם בהתאם להוראות ולמגבלות החלות על הפרס ומימושו. בהצגת תעודה מזהה. וכולל כפל מבצעים והנחות.
 • למען הסר ספק, עורכת המבצע ו/או סופר פארם ו/או כל מי מטעמם אינם אחראיים על הפרס ו/או טיבו ו/או מימושו ו/או איכותו ו/או על כל אלמנט ישיר ו/או עקיף של מימוש הפרס, וכל אחריותם מתמצת בהענקת שובר המימוש לפרס.
 • יב.מועמד לזכייה:

  משתתף במבצע אשר ענה נכונה על כל שאלות הידע הרב ברירה שהוצגו לו באתר המבצע, במהלך תקופת המבצע, לאחר מכן ענה על השאלה הפתוחה ונבחר כבעל התשובה המקורית והיצירתית ביותר לדעתה הבלעדית של עורכת המבצע ואשר עמד בכל תנאי תקנון זה.

 • יג."זוכה":

  בסיום הפעילות יבחרו 10 זוכים בסך הכל מתוך המשתתפים שענו נכונה ובאופן יצירתי על השאלות, לשיקול דעתה המלא של עורכת המבצע, בכל יום חול (א'-ה'). למען הסר ספק, בחירת זוכים לא תתבצע בימים שישי, שבת, חגים ומועדי ישראל. המשתתפים שישתתפו בימים שישי ושבת יכנסו לרשימת המשתתפים של יום ראשון שלאחר מכן.

 • יד.תקופת המבצע":

  תקופת המבצע החל מיום ה- 03.06.2021 ועד ה- 16.06.2021 או עד גמר המלאי, המוקדם מבין המועדים. בתקופת המבצע בסך הכל יבחרו 10 זוכים. המשתתפים בימים שישי ושבת יראו כמי שהשתתף בפעילות ביום ראשון שלאחר מכן.

 • טו.מהות המבצע וההשתתפות במבצע :
 • א.המבצע מיועד לכל צרכן שרוכש בתקופת המבצע 2 מוצרים ומעלה ממגוון מוצרי קוטקס המשתתפים במבצע כמפורט בסעיף ט' לעיל המגדיר את הסניפים המשתתפים במבצע ומחזיק בידה/ו הוכחת קניה.
 • ב.במבצע זכאי להשתתף כל העונה על כל התנאים המצטברים הבאים:
 • תושב ישראל או אזרח ישראל או בעל היתר כניסה ושהיה כדין בישראל.
 • צרכן שרכש בתקופת המבצע בסניפים המשתתפים במבצע שני מוצרים ממגוון מוצרי קוטקס ושמר בידיו את הוכחת הקניה.
 • אינו עובד קימברלי-קלארק, BUYME או סופר – פארם (ישראל) בע"מ או חברות הזכיין המפעילות את סניפי סופר-פארם ברחבי הארץ או משרד הפרסום מקאן אריקסון או טק מרקטינג או בן משפחה של מי שעובד באחד מאלו.
 • ג.אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן להשתתף במבצע, ובלבד שיהיה זה בכל פעם בגין רכישת 2 מוצרים ומעלה ממגוון מוצרי קוטקס, אולם משתתף יכול לזכות פעם אחת בלבד. ויודגש- משתתף שכבר זכה במבצע- השתתפותו לאחר הזכייה תיפסל.
 • ד.בחירת הזוכה בפרס תתבצע אך ורק מתוך מאגר המשתתפים שנרשמו באתר פעילות המבצע כאמור ובסינון רישומים כפולים או פסולים, אם יהיו כאמור, לשיקול דעתה המלא של עורכת המבצע. מובהר כי הזכאות להשתתפות במבצע הפרס מותנית, בין היתר, בקליטת פרטי המשתתפים במלואם באתר הפעילות.

   

 • טז.זכייה בפרס:
 • א.10 משתתפים אשר נבחרו ע"י עורכת המבצע וענו על 3 שאלות אמריקאיות נכונה ועל שאלה אחת פתוחה בצורה היצירתית ביותר לדעתה של עורכת המבצע .
 • ב.בנוסף, ישוריינו פרטים של שני משתתפים נוספים, שהגיעו למקום ה-11 וה-12 אשר יהוו רזרבה למקרה בו חלה תקלה ביחס למשתתפים הזוכים.
 • ג.ארעה תקלה או בוטלה הזכייה כאמור, הזוכה במקום ה-11 יבוא במקום הזוכה מתוך ה-12 הראשונים, אשר לא ניתן לזהותו או אשר זכייתו נפסלה כאמור, וכך הלאה לגבי המשתתפים הנוספים שהוכרזו כרזרבה.
 • ד.משתתף שזכה בפרס, עלולה זכייתו להיפסל בשל, בין היתר, אחת או יותר מהסיבות הבאות:
 • המשתתף אינו מחזיק בהוכחת קניה.
 • המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו במבצע בדרכי רמיה ו/או בכל דרך אשר אינה תקינה לשיקול דעתה המלא של עורכת המבצע.
 • עורכת המבצע קבעה כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכייה למשתתף. ההחלטה הנ"ל נתונה לשיקול דעתה המלא של עורכת המבצע.
 • הזוכה ביטל את עסקת הקנייה.
 • יז.הפרס ומימושו:
 • א.הפרס לזוכים יימסר לכל זוכה לאחר זיהוי הזוכה ומסירת הוכחת קנייה לשביעות רצון עורכת המבצע.
 • ב.בסיום הפעילות יבחרו 10 זוכים אשר ענו נכונה על 3 השאלות אמריקאיות ושאלה אחת פתוחה באתר הפעילות בצורה היצירתית ביותר לפי שיקול דעתה של עורכת המבצע.
 • ג.אי הצגת החשבונית המקורית בתוך 14 ימים מיום ההודעה על הזכייה תפסול את הזכייה.
 • ד.איתורו של הזוכה, יעשה בשקידה ראויה וסבירה במשך 3 ימי עסקים ממועד תום המבצע, הניסיונות ליצור קשר עם המשתתף הזוכה יעשו בהתאם לפרטים שנמסרו. עורכת המבצע תנסה ליצור קשר עם המשתתף הזוכה בפעילות, בין השעות 9:00- 20:00, לא פחות משלוש פעמים בכל יום עסקים, ע"י שיחה טלפונית למספר הטלפון שנמסר באתר הפעילות, במשך לפחות 3 ימי עסקים לאחר הזכייה. הניסיונות יתפרשו באופן סביר על פני השעות שהוגדרו לעיל. באם לא נוצר קשר עם המשתתף הזוכה כאמור לאחר הזכייה ו/או המועמד נפסל מסיבה אחרת, יעשה ניסיון ליצור קשר עם זוכה הרזרבה. עורכת המבצע תנסה ליצור קשר, לא פחות משלוש פעמים בכל יום עסקים – עם משתתף שכזה בין השעות 9:00- 20:00 במשך 24 שעות לאחר הפיכתו למועמד לזכייה. "יצירת קשר" – קיום שיחה בפועל עם המשתתף הזוכה. זוכה שלא אותר כאמור תיפסל זכייתו.
 • ה.היה ולא ניתן לחלק את הפרס למשתתף הזוכה, בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות, תיפסל זכייתו של אותו משתתף, ובמקומו יזכה בפרס אחד מהמשתתפים הבאים שפרטיהם נשמרו (כמפורט לעיל). מהסיבות המפורטות להלן:
 • פרטי המשתתף אינם ברורים.
 • המשתתף לא ניתן לאיתור בתוך 3 ימי עסקים ממועד סיום המבצע.
 • המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו במבצע בדרכי רמיה ו/או בכל דרך אשר אינה תקינה לשיקול דעתו המלא של עורכת המבצע.
 • עורכת המבצעקבעה כי חלה סיבה כלשהי בהתאם לשיקול דעתה למניעת מתן הזכייה למשתתף.
 • עפ"י הוראות תקנון המבצע, היה המשתתף מנוע מלהשתתף במבצע.
 • פרטי המשתתף אינם ניתנים לאימות.
 • למשתתף אין את הוכחת הקניה או שלא הציגה תוך 14 ימים מיום ההודעה על הזכייה.
 • המשתתף ביטל את העסקה.
 • ו.קבלת הפרס במבצע מותנית בהזדהות המשתתף שזכה במבצע באמצעות תעודת זהות + צילום תעודת הזהות, הצגת הוכחת הקניה המקורית, וחתימה על אישור לקבלת הפרס במשרדי עורכת המבצע.
 • ז.מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, חתימת הזוכה על אישור קבלת הפרס מהווה אישור סופי, מלא ומוחלט למילוי כל התחייבויות עורכת המבצע וסופר - פארם כלפי הזוכה, והזוכה פוטרת את עורכת המבצע, וסופר - פארם וכל מי מטעמם מכל חבות או אחריות נוספת בקשר לכך.
 • ח.משתתף פוטר את עורכת המבצע ו/או סופר - פארם ו/או מי מטעמם מכל חבות ו/או אחריות בכל הקשור במבצע ו/או בפרס במישרין או בעקיפין. חובת עורכת המבצע הינה למתן אישור הזכייה בפרס כהגדרתו בתקנון זה בלבד בכפוף למילוי הוראות הדין והוראות תקנון זה ע"י הזוכה. האחריות המלאה להשתתפות במבצע ו/או על הקשור אליה במישרין ו/או בעקיפין חלה על המשתתף במבצע בלבד.
 • ט.השוברים יונפקו ע"י BUYME (להלן: "ספק הפרס"), לאחר אימות הזוכים ע"י עורכת המבצע, השוברים יועברו לזוכים לאחר קבלת אישור עורכת המבצע כי ביצעה את אימות הזוכים לשביעות רצונה.
 • י.האחריות הבלעדית לטיבו ולאיכותו של הפרס העומד לחלוקה במסגרת מבצע זה תחול על ספק הפרס וכל מי מטעמו של כל מוצר או שירות בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל כל אחד מהנ"ל. עורכת המבצע, סופר - פארם לא יהיו אחראים באופן כלשהו במישרין ו/או בעקיפין לטיב הפרס כאמור, ו/או לאספקתו או לאיכותו, ואחריות עורכת המבצע מתמצת בהענקת השובר למימוש הפרס.
 • יא.מובהר כי הזכאות להשתתפות במבצע, בנוגע לפרס מותנית, בין היתר, בקליטת הפרטים שהקליד המשתתף באתר הפעילות המבצע, ובמסירת כל הפרטים הנדרשים כמפורט לעיל. עורכת המבצע, סופר - פארם ו/או מי מטעמם אינם אחראים לשיבושים כלשהם, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו בקבלת פרטי המשתתף בטלמסר המבצע לרבות בגין שיבוש, תקלה ו/או כל פעילות לא תקינה אחרת באיזו ממערכות התקשורת ו/או ספקי תקשורת, לרבות לכל שיבוש תקלה ו/או פעילות לא תקינה כאמור שבגינם נמנעה קבלת פרטי המשתתף באתר הפעילות ולמשתתף לא תהיה בכל מקרה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, מכל מין וסוג שהוא.
 • יב.עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשלול את הזכייה בכל מקרה בו יסתבר כי המשתתף השיג את הזכייה בדרכי רמיה ו/או בכל דרך אשר אינה תקינה לשיקול דעתה המלא של עורכת המבצע.
 • יג.בכל מקרה, הפרס נשוא מבצע זה, יהיה כפוף לתנאים הבאים:
 • הפרס אינו ניתן להמרה בכסף או בשווי כסף או בכל דרך שהיא. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם הזכייה ו/או הפרס תהיה באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד. עורכת המבצע תהיה רשאית לנכות מס במקור או להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך עפ"י הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. עורכת המבצע ו/או סופר - פארם לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
 • עותק מתקנון המבצע ימצא במשרדי עורכת המבצע.
 • יח.מועד ודרך פרסום תוצאות המבצע:
 • א.פרסום שם הזוכה במבצע יעשה ע"י קימברלי קלארק ישראל לאחר ווידוא כי ברשות הזוכה הוכחת קנייה כנדרש.
 • ב.עורכת המבצע ו/או סופר-פארם רשאית לעשות שימוש בשם המשתתפים במבצע, הזוכים ופרטיהם לצרכי פרסום וקידום מכירות, לרבות צילום הזוכה, בכל צורה ו/או דרך שתיקבע עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של עורכת המבצע. כל משתתף במבצע מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שדבר השתתפותו במבצע ו/או זכייתו לרבות פרטיו האישיים ו/או תמונתו עשויים להיות מפורסמים באמצעים שונים, וכן כי לעורכת המבצע הזכות לצלם את המשתתף הזוכה במבצע כמפורט לעיל. כל משתתף במבצע מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את עורכת המבצע, סופר - פארם, עובדיהם או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין בפרסום כאמור.
 • ג.בהשתתפותו במבצע מאשר המשתתף כי הוא מאשר לעורכת המבצע לשמור את פרטיו האישיים וכי עורכת המבצע תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר ו/או פניות פרסומיות, בכפוף לשמירת זכותו של המשתתף להסיר עצמו מרשימת הדיוור של עורכת המבצע ובהתאם לכל דין.
 • יט.שונות:
 • א.הפרס הוא אישי ואינו ניתן להעברה או להסבה או להמרה בכסף או בשווה כסף או בכל דרך שהיא, למעט כמפורט בתקנון זה.
 • ב.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בכל אמצעי פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • ג.בכל מקרה שיוכח, כי רשלנותו של עורכת המבצע ו/או סופר-פארם ו/או מי מטעמם מנעה ממשתתף מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי לגובה עלות המוצר, אותו רכש המשתתף כדי להשתתף במבצע ולא מעבר לכך.
 • ד.המשתתף או הרוצה להשתתף במבצע מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את עורכת המבצע, סופר - פארם, עובדיהם או מי מטעמם מכל טענה או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין למבצע ו/או לפרס. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל משתתף או הרוצה להשתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר מקורם בין היתר בכח עליון, מלחמה, שביתה, שיבושים, מעשי טרור, שיבושים או תקלות, או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת עורכת המבצע, סופר - פארם, וכן חוסרים זמניים במלאי המוצרים לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו בכל סעד או זכות או תרופה.
 • ה.עורכת המבצע ו/או מי מטעמה רשאים לקצר ו/או להאריך ו/או להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיה, כולם או חלקם, לרבות שינוי תקנון זה, הכול בהודעה אשר תתפרסם באתר הפעילות. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.
 • ו.בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייב אותו לכל דבר ועניין.
 • ז.מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע רשאי שלא למסור פרס לזוכה ו/או לשלול קבלת הפרס ממי שהגיע אליו הזכייה תוך ביצוע עבירה ו/או במעשה שאינו כדין.
 • ח.עורכת המבצע ו/או סופר - פארם ו/או מי מטעמם אינם אחראים לשיבושים כלשהם, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו בקליטת פרטי המשתתף , באתר הפעילות המבצע, לרבות בגין שיבוש, תקלה ו/או כל פעילות לא תקינה אחרת באיזו ממערכות התקשורת ו/או "בזק" ו/או "הוט" ו/או כל ספק שירותי תקשורת קווית אחרת ו/או ספקי השירות הסלולרי, ולרבות כל גורם עצמאי אחר לרבות כל שיבוש תקלה או פעילות לא תקינה כאמור שבגינם נמנעה קליטת פרטי המשתתף באתר פעילות המבצע, כולם או חלקם, ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות בקשר לכך, מכל מין וסוג שהוא.
 • ט.ביי מי טכנולוגיות בע"מ (לעיל ולהלן: "BUYME"), אינה צד להגרלה נשוא תקנון זה ומשכך הינה פטורה מכל טענה ו/או תביעה בגין כל מחדל ו/או מעשה בקשר עם תקנון זה ו/או קיום ההגרלה. השימוש באיזה מהשוברים הינו בכפוף לתקנון אתר BUYME המפורסם ב- https://buyme.co.il/page/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8
 • י.תוצאות הזכייה יהיו סופיות ובכל מקרה לא יהיו ניתנות לערעור ו/או השגה.
 • יא.למען הסר ספק יובהר כי אך ורק משתתפים אשר מילאו אחר כל תנאי תקנון המבצע לפני מועד תום המבצע, ישתתפו במבצע כאמור בתקנון זה.